Narzędzie instalacyjne eAssistant

Ustawienia te umożliwiają zainstalowanie na pulpicie i w menu startowym bezpośredniego łącza do programu eAssistant.