GWJ Technology GmbH
Celler Straße 67 - 69
38114 Braunschweig
Germany
Fon: +49 (0) 531-129 399 0
Fax: +49 (0) 531-129 399 29
Mail: info@eassistant.eu
Web: http://www.gwj.de

Inventor plugin

SetupINV_9_6.exe

Setup for Autodesk Inventor 2023/2024 (German/Englisch) V9.6 32/64bit

1.7 M

SetupINV_9_3.exe

Setup for Autodesk Inventor 2022 (German/English) V9.3 32/64bit

1.7 M

SetupINV_8_8.exe

Setup for Autodesk Inventor 2022 (German/English) V8.8 32/64bit

1.7 M

setupINV_8_6_V2.exe

Setup for Autodesk Inventor 2020/2021 (German/English) V8.6 32/64bit

1.7 M

SetupINV_8_0_V2.exe

Setup for Autodesk Inventor 2019 (German/English) V8.0 V2 32/64bit

528 K

SetupINV_8_0.exe

Setup for Autodesk Inventor 2018 (German/English) V8.0 32/64bit

714 K

SetupINV_7_4_V3.exe

Setup for Autodesk Inventor 2017 (German/English) V7.4 32/64bit

709 K

SetupINV_7_4_V2.exe

Setup for Autodesk Inventor 2014/2015/2016 (German/English) V7.3 32/64bit

711 K

SetupINV_7_0.exe

Setup for Autodesk Inventor 2013/2014 (German/English) V7.0 32/64bit

479 K

Hilfe_AutodeskInventor_en_102022.pdf

User manual for the Autodesk Inventor plugin (English) - PDF

2.3 M