Ogólne informacje

eAssistant - niezawodny asystent

Program eAssistant oferuje środowisko pracy online. Każdy użytkownik ma do dyspozycji funkcję zarządzania projektami, która pozwala na wywoływanie poszczególnych modułów obliczeniowych oraz na ponowne otwieranie wcześniej wykonanych i zapisanych na serwerze obliczeń, a także przypisaniu ich odpowiednim projektom.

Tym sposobem użytkownicy mają w każdej chwili i w każdym miejscu dostęp do własnych obliczeń np. w biurze, podczas spotkania u klienta czy nawet w domu. Oczywiście wszystkie obliczenia można również zapisywać lokalnie na własnym komputerze.

Wygodne obliczenia

Dostępnych jest wiele modułów obliczeniowych za pomocą których można obliczyć elementy maszyn jak: wały, połączenia wał-piasta, sprężyny, koła zębate i wiele innych.

Ogólnie przyjęte metody obliczeniowe są realizowane w sposób kompleksowy
i praktyczny. Najlepszym przykładem są obliczenia wytrzymałościowe wałów według normy DIN 743 w jej aktualnej wersji. Moduły obliczeniowe charakteryzują się łatwą obsługą i szerokimi możliwościami konfiguracyjnymi. Na szczególną uwagę zasługuje interaktywna grafika w module obliczeniowym wałów, gdyż pozwala ona na stworzenie geometrii wału z różnymi obciążeniami. Użytkownik może również korzystać z bazy danych z możliwością wyboru materiału i cech geometrycznych w standardowych wartościach.

Dla lepszej wizualizacji oraz oceny - wyniki dokonanych obliczeń prezentowane są również graficznie w formie interaktywnych wykresów. Klikając na odpowiednie wartości wykresu, można je automatycznie wyświetlić.

Dokumentacja

Po zakończeniu każdych obliczeń, istanieje możliwość wygenerowania z nich protokołu.

Protokół ten zawiera wszystkie istotne informacje jak: dane wyjściowe obliczeń, informację według jakiej metody zostały wykonane obliczenia, a także ich szczegółowe wyniki.

       Z programem eAssistant:

  • otrzymujesz optymalne wsparcie w trakcie pracy,
  • nie ponosisz żadnych kosztów inwestycyjnych, płacisz tylko za to, z czego korzystasz,
  • zawsze korzstasz z aktualnej wersji przez całą dobe na całym świecie bez dodatkowych kosztów,
  • oszczędzasz cenny czas,
  • obliczasz według aktualnych metod obliczeniowych.

Sprawdzone źródło

GWJ Technology z siedzibą w Braunschweigu, specjalizuje się w dziedzinie profesjonalnych programów obliczeniowych elementów maszyn, jak również w dziedzinach eBusiness i e-Engineering. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy w dziedzinie techniki napędowej, GWJ Technology oferuje nie tylko wysokiej jakości programy obliczeniowe jak TBK, GearEngineer, eAssistant, ale również profesjonalną i rzetelną pomoc poprzez analizy, ekspertyzy i szkolenia.

Projektmanager
Wałki zębate
Połączenia wciskowe
Połączenia kołkowe i sworzniowe
Uzębienie wewnętrzne w SolidWorks
Wałek zębaty w Autodesk Inventor