Pasy zębate

Właściwości

 • Obliczanie geometrii i wydajności przekładni pasowych.
 • Dowolna ilość kół pasowych i rolek naprężających.
 • Różne profile zębów.
 • Dostępne rodzaje pasów: AT3, AT3-GEN III, AT5, AT5-GEN III, AT10, AT10-GEN III, AT20, ATP 10, ATP 15, GT2-8MGT, GT2-14MGT, GT3-2MR, GT3-3MR, GT3-5MR, H, HTD3M, HTD5M, HTD8M, HTD14M, HTD20M, L, MXL, OMEGA 3M, OMEGA 5M, OMEGA 8M, OMEGA 14M, RPP8, T2, T2.5, T5, T10, T20, XH, XL
 • Obliczenia wydajności według „Zahnriemengetriebe - Eigenschaften, Normung Berechnung, Gestaltung“, Nagel, Hanser Verlag 2008
 • Zintegrowana funkcja konstrukcyjna.
 • Uwzględnienie momentów obrotowych silnika.
 • Interaktywna grafika konfiguracji przekładni pasowej.
 • Funkcja umożliwiająca określenie długości pasa i liczbę zębów.
 • Obliczanie lub wybór standardowych wartości szerokości pasa.
 • Szczegółowy raport z obliczeń w formacie HTML lub PDF.
Wybór profilu
Określanie geometrii
Określanie długości pasa
Dane konfiguracyjne
Protokół z obliczeń