Obliczanie wałów + wytrzymałość wg DIN 743

Właściwości

 • Obliczanie wałów pełnych i drążonych
 • Generowanie wałów składających się wielu segmentów cylindrycznych i stożkowych.
 • Statyczne osadzanie wału; możliwość definiowania podpór.
 • Łożyskowanie dowolną liczbą łożysk.
 • Możliwość podgądu w formatach 2D i 3D.
 • Obciążenia w postaci działających sił, momentów, kół zębatych, itp.
 • Obliczanie przebiegu sił i momentów, napięć oraz ich graficzna prezentacja.
 • Obliczanie prędkości krytycznych (zginanie, skręcanie) z uwzględnieniem obciążeń, naprężeń i odkształceń.
 • Obliczenia wytrzymałościowe w/g DIN 743.
 • Możliwość generowania szczegółowego raportu z obliczeń w formacie HTML lub PDF.

Opis

Moduł do obliczania wałów składa się  dwóch części: geometrycznej i obliczeniowej.


W części geometrycznej można dobrać następujące elementy:

 • materiał, surowiec,

 • obroty,

 • pozycja w układzie i kierunek obrotów,

 • kształt i rozmiar wału,

 • łożyskowanie,

 • obciążenia,

 • karby.

Przy określaniu geometrii wałów użytkownicy mają do dyspozycji wiele cylindrycznych, stożkowych pełnych i drążonych segmentów. Istnieje również możliwość łożyskowania wału dowolną ilością łożysk. Dzięki czemu można także dokonać obliczeń statycznych.


Oprócz bezpośredniego definiowania sił i momentów obrotowych wraz z kierunkami ich działania,  można także zastosować dodatkowe siły zewnętrzne, których źródłem mogą być koła zębate, napędy – sprzęgło/silnik lub dodatkowe obciążenia. W oparciu o obliczenia wytrzymałościowe w/g DIN 743 można brać pod uwagę wszystkie zdefiniowane w tej normie karby.
Po określeniu takich parametrów jak: geometria, łożyskowanie i obciążenie, program dokonuje obliczeń, które jako wynik podają oddziałujące siły na cały układ. Wyniki przedstawione są graficznie w postaci wielorakich diagramów, co ułatwia ich porównanie oraz lepszą ocenę. Dodatkowo istnieje możliwość prezentacji geometrii wału w formacie 3D.

W obliczeniach wytrzymałościowych przeprowadzana jest kompletna analiza statycznych wartości i granic wytrzymałości, całościowo oparta o normę DIN 743. Uzyskane dane (zabezpieczenia) wyświetlane są dla poszczególnego przekroju wału i oznaczane kolorami, przy czym kolor czerwony wskazuje na przekroczenie granicy wytrzymałości, zielony zaś określa zachowaną granicę. Na niebiesko zaznaczane jest trzykrotne przekroczenie dopuszczalnej granicy. Dokładne wartości określonych zabezpieczeń podawane są w polu tekstowym (wyników) lub można je odczytać bezpośrednio z rysunku za pomocą myszki.

Możliwe są również obliczenia sił krytycznych - zginania i skręcania  z uwzględnieniem obciążeń, naprężeń o odkształceń.


Po zakończeniu obliczeń, można wygenerować protokół w formacie PDF lub HTML z opcją indywidualnej konfiguracji tzn., że użytkownicy mogą samodzielnie zdefiniować, które informacje (wyniki) czy też wykresy mają być zawarte w protokole. 


 

Cechy geometryczne wałów
Cechy geometryczne wałów w podlądzie 3D
Obliczenia wytrzymałości w/g normy DIN 743
Ustawienia protokołu
Protokół z obliczeń
Diagramy zamieszczane w protokole