Wtyczka CAD - Autodesk Inventor

Właściwości

  • Wszystkie moduły obliczeniowe eAssistant można uruchomić bezpośrednio z menu Autodesk Inventor.
  • Możliwość wygenerowania na podstawie obliczeń modeli 3D walcowych kół zębatych o zębach prostych, skośnych, zewnętrznie lub wewnętrznie uzębionych.
  • Uzębienie może być również tworzone na istniejącej już części przekładni.
  • Dane produkcyjne kół zębatych można w łatwy i szybki sposób umieścić na rysunku roboczym w formie tabeli.
  • Wały pełne i drążone składające się z większej ilości segmentów cylindrycznych i stożkowych, można również wygenerować na podstawie obliczeń jako model 3D.
  • Informacje dotyczące obliczeń są zapisywane w projekcie modelu 3D i można w każdej chwili ponownie do nich powrócić.

Opis

Dzięki inteligentnej wtyczce CAD wszystkie moduły obliczeniowe programu eAssistant mogą być wywoływane bezpośrednio z menu oprogramowania Autudesk Inventor, umożliwiając tym samym utworzenie modelu 3D za pomocą jednego kliknięcia.

Moduły obliczeniowe pozwalają na proste i szybkie obliczenia geometrii wielu rodzajów przekładni, uwzględniając przy tym wielkość, kształt i grubość zębów, kąt profilu zęba jak również odstępy między nimi. Obliczenia wytrzymałościowe prowadzone są w oparciu o normy z uwzględnieniem statycznych i dynamicznych granic wytrzymałości.

W celu zwiększenia efektywności procesu projektowania, wszystkie informacje dotyczące obliczeń są automatycznie zapisywane w projekcie modelu 3D, do których w każdej chwili można ponownie powrócić, nawet jeśli składa się on z wielu odrębnie wyliczonych elementów.

Wtyczka CAD pozwala nam również na uzyskanie modeli 3D walcowych kół zębatych zarówno o zębach prostych jak i skośnych, wewnętrznie i zewnętrznie uzębionych. Uzębienie może być także generowane bezpośrednio na istniejącej już części przekładni. W dalszych etapach istnieje  możliwość jego modyfikacji. W tym celu użytkownicy mogą indywidualnie określić promień frezu oraz koła tnącego.

więcej informacji...

Certyfikat Inventor 2013
Przekładnia zębata o zazębieniu wewnętrznym w Autodesk Inventor
Projekt wałka zębatego w Autodesk Inventor
Projekt wału w Autodesk Inventor
Dane produkcyjne