Interface DXF

Właściwości

 • Dokładna geometria kształtu zęba, uzębienie ewolwentowe w formacie 2D DXF.
 • Standardowy zakres możliwości bez dodatkowych licencji.
 • Różne możliwości konfiguracyjne:
  • DXF output with points
  • DXF output with lines
  • DXF output with polylines
  • DXF output with arcs
  • Liczba zębów
  • Możliwość dowolnego okrślenia nazwy warstwy, gdzie zostanie umieszczony kontur.
DXF
DXF-moduł wałków zębatych