Wtyczka CAD SOLIDWORKS

Właściwości

  • Wszystkie moduły obliczeniowe eAssistant można uruchomić bezpośrednio z menu SOLIDWORKS.
  • Możliwość wygenerowania na podstawie obliczeń modeli 3D walcowych kół zębatych o zębach prostych, skośnych, zewnętrznie lub wewnętrznie uzębionych.
  • Uzębienie może być również tworzone na istniejącej już części przekładni.
  • Możliwość wygenerowania na podstawie obliczeń modeli 3D kół zębatych stożkowych o zębach prostych i skośnych.
  • Dane produkcyjne kół zębatych można w łatwy i szybki sposób umieścić na rysunku roboczym w formie tabeli.
  • Wały pełne i drążone składające się z większej ilości segmentów cylindrycznych i stożkowych, można również wygenerować na podstawie obliczeń jako model 3D.
  • Możliwość wygenerowania modeli 3D wielowypustowych i wielokarbowych połączeń wału z piastą.
  • Dwustronna komunikacja pomiędzy eAssistant i SOLIDWORKS (wały, pojedyncze wałki zębate).
  • Możliwość określania ilości zębów generowanych przekładni zębatych.
  • Wielkość, kształt i grubość zębów, kąt profilu zęba jak również odstępy miedzy nimi są automatycznie proponowane lub można je manualnie zdefiniować

Opis

Dzięki inteligentnej wtyczce CAD wszystkie moduły obliczeniowe programu eAssistant mogą być wywoływane bezpośrednio z menu oprogramowania SOLIDWORKS, umożliwiając tym samym utworzenie modelu 3D za pomocą jednego kliknięcia.

Moduły obliczeniowe pozwalają na proste i szybkie obliczenia geometrii wielu rodzajów przekładni, uwzględniając przy tym wielkość, kształt i grubość zębów, kąt profilu zęba jak również odstępy między nimi. Obliczenia wytrzymałościowe prowadzone są
w oparciu o normy z uwzględnieniem statycznych
i dynamicznych granic wytrzymałości.

W celu zwiększenia efektywności procesu projektowania, wszystkie informacje dotyczące obliczeń są automatycznie zapisywane w projekcie modelu 3D, do których w każdej chwili można ponownie powrócić, nawet jeśli składa się on z wielu odrębnie wyliczonych elementów.

Wtyczka CAD pozwala nam również na uzyskanie modeli 3D walcowych kół zębatych zarówno o zębach prostych jak i skośnych, wewnętrznie i zewnętrznie uzębionych. Uzębienie może być także generowane bezpośrednio na istniejącej już części przekładni. W dalszych etapach istnieje  możliwość jego modyfikacji. W tym celu użytkownicy mogą indywidualnie określić promień frezu oraz koła tnącego.

Wały drążone i pełne składające się z większej ilości segmentów cylindrycznych i stożkowych, a także kliny i karby zarówno wału jak i piasty można również wygenerować na podstawie obliczeń jako model 3D.

 

więcej informacji...

SOLIDWORKS Solution Partner
Projekt wału w SOLIDWORKS
Wałek zębaty
Przekładnia zębata o zazębieniu wewnętrznym
Dane produkcyjne
Wałek zębaty
Dwustronna komunikacja