Obliczanie łożysk wg DIN ISO 281

Właściowości

 • Obliczanie nominalnej i rozszerzonej trwałości eksploatacyjnej według normy ISO 281 część 1 (wydanie kwiecień 2003)
 • Możliwość obliczeń 11 rodzajów łożysk.
 • Prawie 20.000 dostępnych łożysk producentów takich jak: NSK, SKF, KOYO i SNR.
 • Szybkie wyszukiwanie i identyfikacja łożysk za pomocą elektronicznego katalogu.
 • Dobór środków smarnych producentów takich jak: Lubricant Consult, Fuchs Lubritech, Aral und BP.
 • Możliwość indywidualnego określenia prawdopodobieństwa trwałości łożysk.
 • Obliczanie łożysk kulkowych ze zwiększonym luzem łożyska C3,C4.
 • Uwzględnienie temperatury pracy i czystości środowiska pracy łożysk mające duże znaczenie na wytrzymałość na przestrzeni danego czasu (trwałości eksploatacyjnej).
 • Możliwość indywidualnego definiowania łożysk jak również środków smarnych.
 • Obliczenia mogą również wykonywane z uwzględnieniem obciążeń.
 • Wyniki obliczeń są również prezentowane graficznie w formie schematów.
 • Szczegółowy raport z obliczeń w formacie HTML lub PDF.

Opis

Moduł ten umożliwia obliczanie nominalnej i rozszerzonej trwałości eksploatacyjnej według normy DIN ISO 281 Części 1 (wydanie kwiecień 2003). Można uwzględnić nastepujące rodzaje łożysk: 

 • łożyska kulkowe jednorzędowe,
 • łożyska kulkowe dwurzędowe,
 • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe,
 • łożyska kulkowe skośne dwurzędowe,
 • łożyska kulkowe wahliwe,
 • łożyska stożkowe jednorzędowe,
 • łożyska wałeczkowe jednorzędowe,
 • łożyska baryłkowe,
 • łożyska jednorzędowe kulkowe wzdłużne,
 • łożyska jednorzędowe baryłkowe wzdłużne,
 • łożyska czteropunktowe.

Program eAssistant dysponuje bazą danych umożliwiającą wybór z ok. 20.000 rodzajów łożysk producentów takich jak NSK, SKF, SNR i KOYO. Podaczas wyszukiwania można podać parametry łożyska z możliwymi tolerancjami i danym eksploatacyjnymi takimi jak:

 • średnica wewnętrzna,
 • średnica zewnętrzna,
 • szerokość,
 • w oparciu o wcześniej obliczone obciążenia - nominalna i rozszerzona trwałość eksploatacyjna,
 • max. prędkość obrotowa w zależności od użytego środka smarnego.

Ponadto obok możliwości wyboru łożysk z listy, użytkownicy mogą samodzielnie je obliczać.

Obliczanie łożysk w/g DIN ISO 281
Wprowadzanie obciążeń
Wybór środka smarnego
Dobór łożysk
Trwałość łożyska oraz siła promieniowa przedstawiona na diagramie
Trwałość łożyska oraz siła osiowa przedstawiona na diagramie
Protokół z obliczeń