Dobór pasowania wg DIN ISO 286, wydanie: 1990

Za pomocą tego modułu można w łatwy i szybki sposób określić wymagane pasowanie poprzez odpowiedni dobór tolerancji dla danej średnicy nominalnej według klas definiowanych w normie DIN ISO 286. Dostępne są następujące rodzaje pasowań:

  • pasowanie luźne

  • pasowanie mieszane

  • pasowanie ciasne

Moduł pozwala na znalezienie odpowiedniej tolerancji na podstawie podanych wartości. Dodatkowo dostępne są następujące funkcje:

  • tylko preferowane pasowania,

  • według zasady stałego otworu

  • według zasady stałego wałka

Wszystkie proponowane tolerancje pasowań dostępne są w formie list wyboru.

Dobór pasowania według DIN ISO 286
Projektowanie pasowania