Przybliżone wymiary śrub wg VDI 2230 część 1 (2003-02)