Połączenia wielowypustowe (zębate) wg DIN 5480, DIN 5482, ISO 4156, ANSI B92.2M, ANSI B92.1

Właściwości

 • Wybór geometrii DIN 5480 zawierającą profile i dodatkowo funkcję wyszukiwania. Istnieje również możliwość samodzielnego określenia parametrów geometrycznych.
 • Na podstawie wybranego profilu, podawane jest automatycznie rozmiar zębów, współczynnik przesunięcia zarysu, moduł i kąt zazębiania oraz średnica głowy i stopy.
 • Możliwość wyboru narzędzia.
 • Baza danych umożliwiająca wybór wyjściowego profilu narzędzia według norm: 5480 lub możliwość indywidualnego definiowania.
 • Wybór jakości i wymiarów uzębienia według normy DIN 5480.
 • Określanie grubości zęba w oparciu o zmierzone wartości lub wymiary testowe.
 • Określanie wymiarów testowych uzębienia.
 • Dokładna prezentacja wyliczonego kształtu zęba.
 • Obliczanie wytrzymałości według Niemanna, Winter, Höhn.
 • Uwzględnianie wprowadzania różnych obciążeń wraz ze współczynnikiem rozkładu obciążenia zgodnie z DIN 6892.
 • Funkcje konstrukcyjne.
 • Uwzględnienie w obliczeniach działających sił i zmiennych momentu obrotowego.
 • Określenie dopuszczalnych nacisków z podanych wartości materiałowych.
 • Szczegółowy raport z obliczeń w formacie HTML lub PDF.
 • Możliwość transportowania wyników obliczeń do systemów CAD poprzez wtyczki CAD programu eAssistant lub jako DXF-File.

Opis

Moduł ten pozwala na łatwe i szybkie obliczenia geometryczne i wytrzymałościowe połączeń wielowypustowych zębatych o ewolwentowym zarysie zęba według normy DIN 5480 z marca 2006 roku. Użytkownicy mają do dyspozycji bank danych umożliwiający określenie znormowanych wymiarów w wygodny i prosty sposób lub mogą określić profile odbiegające od tych definiowanych w normie.

Moduł umożliwia wybór narzędzia. Dostępna jest baza danych umożliwiająca wybór wyjściowego profilu narzędzia według normy DIN 5480 z możliwością jego indywidualnego definiowania.

W celu ustalenia tolerancji, jakość uzębienia i cały szereg parametrów są określane zgodnie z normą DIN 5480, dla ułatwienia są one podane w formie list wyboru, z których można wybrać odpowiednie wartości. Dzięki czemu dopuszczalne odchylenia od wielkości zębów określonych w normie, są automatycznie podawane przez program.

Grubość zęba określana jest w oparciu o zmierzone wartości lub wymiary testowe. Szczególną zaletą tego modułu jest możliwość przedstawienia dokładnej formy obliczonych zębów. Wyliczony element może być przedstawiony w formacie 2D DXF lub wygenerowany za pomocą wtyczek CAD programu eAssistant, jako model 3D systemie CAD. Ważne jest również możliwość uwzględnienia tolerancji przy określaniu wielkości zębów, jeżeli wyliczony element ma być wzięty pod uwagę podczas produkcji.

Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzane są według Niemanna „Maschinenelemente“ Band 1, Ausgabe 2001. Dopuszczalne naciski określane są z podanych wartości materiałowych, dzięki czemu można również korzystać
z materiałów specjalnych (niestandardowych). Do określania właściwości materiału, użytkownicy mają do dyspozycji zintegrowane banki materiałowe. W obliczeniach istnieje również możliwość wprowadzania różnych obciążeń wraz ze współczynnikiem rozkładu obciążenia zgodnie z DIN 6892. Program dysponuje również funkcjami konstrukcyjnymi pozwalającymi na uwzględnienie w obliczeniach działających sił i zmiennej momentu obrotowego.

Podobnie jak w innych modułach dostępna jest funkcja, pozwalająca użytkownikom na wygenerowanie szczegółowego protokołu z dokonanych obliczeń w formacie HTML lub PDF.

Określanie cech geometrycznych
Określanie cech narzędzia
Wprowadzanie danych dla określenia wymiarów
Prezentacja kształtu zęba
Prezentacja procesu zazębiania
Obliczanie nośności według Nimanna
Protokół z obliczeń