Połączenia wciskowe wg DIN 7190

Właściwości

 • Możliwość doboru różnych połączeń kształtowych według DIN 7190.
 • Określanie siły odśrodkowej.
 • Dodatkowe obciążenia: siła promieniowa i moment skręcający.
 • Możliwość określenia rozmiaru piasty (średnica zewnętrzna i wewnętrzna).
 • Możliwość zmiany średnicy podczas pracy.
 • Uwzględnienie wpływu temperatury.
 • Możliwości konfiguracyjne określające: długość, moment obrotowy, kształt wypustu itd.
 • Tolerancje według DIN ISO 286.
 • Możliwość korzystania z integrowanego banku materiałowego dla wału i piasty (możliwość także indywidualnego definiowania).
 • Definiowanie parametrów jak: luz, temperatura pracy, współczynnik tarcia w trakcie montażu i demontażu.
 • Szczegółowy raport z obliczeń w formacie HTML lub PDF.

Opis

Za pomocą tego modułu można obliczyć różne połączenia kształtowe wciskowe wzdłużne i poprzeczne według normy DIN 7190 z możliwością określenia siły odśrodkowej według Kollmana, Konstrukcja 33 H.6. Ponadto podczas obliczeń mogą być uwzględniane dodatkowe obciążenia jak: siła promieniowa i moment skręcający.
Są one określane na podstawie pracy habilitacyjnej prof. dr inż. H. Groppa,
TU Chemnitz 1997. W dalszych etapach obliczeń istnieje możliwość określenia rozmiaru piasty - średnicy zewnętrznej i wewnętrznej na podstawie książki prof. Hartmana "Berechnung und Auslegung elastischer Pressverbindungen" poprzez odpowiednią segmentację.


Moduł dysponuje również różnymi funkcjami konstrukcyjnymi, za pomocą których można określić parametry jak: długość połączenia, kształt wypustu, moment obrotowy czy siłę osiową. W module określone są również tolerancje zgodnie z normą
DIN ISO 286. Dla określenia pasowań specjalnych istnieje możliwość indywidualnego definiowania wielkości.

Użytkownicy mają również do dyspozycji zintegrowany bank materiałowy wału i piasty z funkcją manualnego definiowania. W obliczenia uwzględniane są także parametry jak: luz, temperatura pracy, współczynnik tarcza w trakcie montażu i demontażu.

Po zakończeniu obliczeń, można wygenerować protokół w formacie PDF lub HTML.

Połączenia wciskowe w/g DIN 7190
Określanie rozmiaru piasty
Dobór pasowania
Protokół z obliczeń
Wybór materiału