Przekładnie planetarne wg DIN 3960, ISO 6336, DIN 3990, itd.

Właściwości

 • Przekładnie planetarne (obiegowe) o dowolnej liczbie satelitów.
 • Konfiguracje do szybkich i skutecznych rozwiązań ze wskazaniem całkowitego przełożenia i zerowej odległości osi.

 • Różne konfiguracje napędu.

 • Kontrola możliwości montażowych satelitów w odniesieniu do tej samej podziałki (skali) oraz minimalnej odległości względem siebie.

 • Propozycje niesymetrycznego montażu satelitów.

 • Geometria kół zębatych walcowych wg DIN 3960, DIN 3961, DIN 3964, DIN 3967, DIN 3977 und DIN 868.

 • Uwzględnienie przesunięcia zarysu koła i zębów dla specyficznych, zrównoważonych poślizgów (przesunięć).

 • Określenie grubości zębów oraz odległości osi z możliwością wyboru z listy lub indywidualnego zdefiniowania wartości.

 • Możliwość uwzględnienia fazowania w obliczeniach.

 • Baza danych umożliwiająca wybór wyjściowego profilu narzędzia według norm:  ISO 53, DIN 867 i DIN 3972 lub możliwość indywidualnego definiowania.

 • Wybór rodzaju narzędzi: frez obwiedniowy, frez tarczowy, nóż dłutowniczy, konstruowanie ewolwentowe.

 • Określanie wymiarów testowych uzębienia.

 • Określanie grubości zęba w oparciu o zmierzone wartości lub wymiary testowe.

 • Możliwość sprawdzenia zakłóceń występujących w procesie zazębiania na podstawie dokładnego kształtu zęba.

 • Prezentacja kształtu zęba poprzez animację/symulację procesu zazębiania.

 • Równoległa prezentacja i symulacja procesu zazębiania koła centralnego/satelity i satelity/koła o uzębieniu wewnętrznym.

 • Obliczanie nośności wg normy DIN 3990 metody B, ISO 6336 metody B
  i ISO/TR 13989 z integrowanym bankiem danych środków smarnych
  i materiałów.

 • Schemat przebiegu temperatury (temperatura styku).

 • Obliczenia momentów obrotowych, częstotliwości obrotów wraz ze względną prędkością satelity.

 • Obliczenia z uwzględnieniem karbów.

 • Optymalna głębokość hartowania z możliwości manualnego określenia
  w obliczeniach wytrzymałościowych.

 • Operacje można powtarzać, zamieniać lub cofać.

 • Obliczania siły obwodowej jak również siły odśrodkowej satelitów.

 • Określenie współczynnika nierównomiernego rozkładu obciążenia na szerokości zęba KHß w/g normy DIN 3990 T1 metody C.

 • Obliczanie wytrzymałości na przestrzeni danego czasu (trwałości eksploatacyjnej).

 • Szczegółowy raport z obliczeń w formacie HTML lub PDF.

 • Możliwość transportowania  wyników obliczeń do systemów CAD poprzez dostępne wtyczki CAD lub jako format DXF.

Opis

Moduł pozwala na łatwe i szybkie obliczenie przekładni planetarnych o dowolnej liczbie satelitów z zastosowaniem różnych konfiguracji napędu. W części konfiguracyjnej można w łatwy i szybki sposób znaleźć funkcjonalne rozwiązania spełniające określone wymagania. Wybierając odpowiednią ilość zębów oraz odpowiednie parametry napędu program automatycznie podaje wartości określające całkowite przełożenie, a także odległości osi. Dalszych etapach istnieje możliwość sprawdzenia warunków montażowych tzn. czy symetryczny układ satelitów jest możliwy, jeżeli nie, to automatycznie podana zostaje propozycja montażu układu asymetrycznego. Dodatkowo proces odbywa się zgodnie z podanymi minimalnymi odległościami.

Określanie geometrii walcowych kół zębatych odbywa się zgodnie z normami DIN 3960, DIN 3961, DIN 3964, DIN 3967, DIN 3977 i DIN 868. W obliczeniach uwzględniane jest: przesunięcie zarysu, fazowanie i tolerancje. Wartości określające wielkość i kształt zębów (odległość osi, grubość zębów) są automatycznie proponowane przez program lub można je manualnie zdefiniować. Przy określaniu przesunięcia zarysu istnieje również możliwość jego interpretacji dla zrównoważonych, specyficznych poślizgów. Można także określić tolerancję grubości zębów oraz odległości osi z możliwością wyboru z listy lub indywidualnego zdefiniowania. Ponadto użytkownicy mają do dyspozycji  bazę danych, umożliwiającą wybór wyjściowego profilu narzędzia według norm: ISO 53, DIN 867 i DIN 3972. 

Szczególną zaletą tego modułu jest możliwość przedstawienia dokładnej formy obliczonych zębów poprzez animację/symulację procesu ich zazębiania (punktu tocznego). Przy prezentacji tej można podać najmniejsze, średnie i największe wartości określające grubość zębów, okrąg wierzchołków i odległość osi, co pozwala na stworzenie dokładnego kształtu zęba. Ponadto użytkownik otrzymuje odpowiednie instrukcje lub ostrzeżenia w przypadku występujących zakłóceń w procesie zazębiania. Umożliwia to kontrolowanie tego procesu oraz eliminację zaistniałych błędów.

Oprócz geometrii można również obliczyć momenty obrotowe, prędkości, w tym względne prędkości satelitów, siłę obwodową jak również siłę odśrodkową satelitów.

Obok obliczeń geometrii istnieje możliwość obliczania nośności w oparciu o normę DIN 3990 metodę B, określenie zabezpieczeń (granic wytrzymałości) na przestrzeni danego czasu czyli tzw. trwałości eksploatacyjnej. Podczas obliczeń określone zostają parametry pozwalające na uniknięcie uszkodzeń zębów jak: zmęczenie powierzchniowe, załamanie zmęczeniowe, zatarcie. Odpowiednie obliczenia geometryczne i dobór odpowiednich materiałów pozwalają na ich eliminację oraz uzyskanie optymalnych warunków wytrzymałościowych już w procesach projektowych. Z uwagi na duży wpływ temperatury - procesów cieplnych na wytrzymałość zębów, dostępna jest również graficzna prezentacja (schemat) przebiegu temperatury
w strefie styku zębów (temperatura styku).

Obliczenia wytrzymałościowe przeprowadzane są według norm ISO 6336 (2008) metodę B i ISO/TR 13989 z integrowanym bankiem środków smarnych oraz bankiem materiałowym.


Podobnie jak w innych modułach dostępna jest funkcja (Redo/Undo), pozwalająca na powracanie do poprzednich etapów obliczeń i w razie potrzeby na ich odpowiednie korygowanie. Użytkownicy mają również możliwość wygenerowania szczegółowego protokołu z dokonanych obliczeń w formacie HTML lub PDF.


Konfiguracja podstawowa
Wprowadzanie danych geometrycznych
Wprowadzanie danych narzędzia
Wprowadzanie danych do określenia wymiarów
Prezentacja kształtu zęba
Animacja/symulacja zazębiania
Obliczanie nośności zgodnie z normą DIN 3990 metodą B
Protokół z obliczeń